آن سوی دیوار (اکران نشده)

The other side of the wall

  • فیلم تلویزیونی
، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: فریدون فرهودی

این فیلم داستان يك جوان نقاش را روایت می کند كه يك روز متوجه می شود توسط يك نويسنده به وجود آمده. اين نويسنده برای پايان زندگی نقاش، سرنوشت متفاوتی را نوشته، ولی اين جوان نقاش ، تصميم می گيرد سرنوشت خود را تغيير دهد .

این فیلم داستان يك جوان نقاش را روایت می کند كه يك روز متوجه می شود توسط يك نويسنده به وجود آمده. اين نويسنده برای پايان زندگی نقاش، سرنوشت متفاوتی را نوشته، ولی اين جوان نقاش ، تصميم می گيرد سرنوشت خود را تغيير دهد .

سایر اطلاعات فیلم آن سوی دیوار

اطلاعات تکمیلی
داستان

این فیلم داستان يك جوان نقاش را روایت می کند كه يك روز متوجه می شود توسط يك نويسنده به وجود آمده. اين نويسنده برای پايان زندگی نقاش، سرنوشت متفاوتی را نوشته، ولی اين جوان نقاش ، تصميم می گيرد سرنوشت خود را تغيير دهد .

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم تلویزیونی آن سوی دیوار | The other side of the wall

آخرین مشارکت های کاربران