پشت ابرها شهریست (1391)

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1391/10/01
کارگردان: سیامک صرافت

طلعت زن 57 ساله ایست که به تازگی از سازمان بهزیستی بازنشسته شده است شوهر او ده سالی است که فوت کرده و از آنجایی که نمی توانستند بچه دار شوند دو فرزند خوانده از کانون بهزیستی تحت مراقبت خود گرفته و اسباب آشنایی و ازدواج این دو فرزند به نامهای فریبا و بهمن را فراهم آورد. طلعت زن مومنی است که جلسات آموزش و روخوانی قرآن را نیز برگزار میکند و برای فریبا و بهمن بسیار مورد احترام و عزیز است . روزی که بهمن و فریبا قرار خرید لباس عروسی میگذارند ...

طلعت زن 57 ساله ایست که به تازگی از سازمان بهزیستی بازنشسته شده است شوهر او ده سالی است که فوت کرده و از آنجایی که نمی توانستند بچه دار شوند دو فرزند خوانده از کانون بهزیستی تحت مراقبت خود گرفته و اسباب آشنایی و ازدواج این دو فرزند به نامهای فریبا و بهمن را فراهم آورد. طلعت زن مومنی است که جلسات آموزش و روخوانی قرآن را نیز برگزار میکند و برای فریبا و بهمن بسیار مورد احترام و عزیز است . روزی که بهمن و فریبا قرار خرید لباس عروسی میگذارند ...

سایر اطلاعات فیلم پشت ابرها شهریست

اطلاعات تکمیلی
داستان

طلعت زن 57 ساله ایست که به تازگی از سازمان بهزیستی بازنشسته شده است شوهر او ده سالی است که فوت کرده و از آنجایی که نمی توانستند بچه دار شوند دو فرزند خوانده از کانون بهزیستی تحت مراقبت خود گرفته و اسباب آشنایی و ازدواج این دو فرزند به نامهای فریبا و بهمن را فراهم آورد. طلعت زن مومنی است که جلسات آموزش و روخوانی قرآن را نیز برگزار میکند و برای فریبا و بهمن بسیار مورد احترام و عزیز است . روزی که بهمن و فریبا قرار خرید لباس عروسی میگذارند ...

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم تلویزیونی پشت ابرها شهریست

آخرین مشارکت های کاربران