بیوگرافی کامل آزاده ریاضی

متن کامل بیوگرافی آزاده ریاضی

«آزاده ریاضی» در آثاری همچون «شاید برای شما هم‌ اتفاق بیفتد (عاشق)»، «سکوت پروانه ها»، «دلدادگان»، «عاشقانه»، «برابر اصل»، «بیست رو از من نگیر»، «روز عزیز»، «هشت بهشت»، «نفوذ»، «دنیای پر امید»، «یکی می‌خواد باهات حرف بزنه!»، «بی‌انتها»، «تاوان»، «آژانس ازدواج»، «در مسیر زاینده‌رود»، «دو خواهر»، «شرقی»، «موش»، «ماه وش»، «یک کوچه گل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آزاده ریاضی

«آزاده ریاضی» در آثاری همچون «شاید برای شما هم‌ اتفاق بیفتد (عاشق)»، «سکوت پروانه ها»، «دلدادگان»، «عاشقانه»، «برابر اصل»، «بیست رو از من نگیر»، «روز عزیز»، «هشت بهشت»، «نفوذ»، «دنیای پر امید»، «یکی می‌خواد باهات حرف بزنه!»، «بی‌انتها»، «تاوان»، «آژانس ازدواج»، «در مسیر زاینده‌رود»، «دو خواهر»، «شرقی»، «موش»، «ماه وش»، «یک کوچه گل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آزاده ریاضی

آخرین مشارکت های کاربران