بیوگرافی کامل آزاده ریاضی

متن کامل بیوگرافی آزاده ریاضی

«آزاده ریاضی» در آثاری همچون «سکوت پروانه ها»، «شاید برای شما هم‌ اتفاق بیفتد (عاشق)»، «دلدادگان»، «عاشقانه»، «برابر اصل»، «بیست رو از من نگیر»، «روز عزیز»، «هشت بهشت»، «نفوذ»، «دنیای پر امید»، «یکی می‌خواد باهات حرف بزنه!»، «بی‌انتها»، «در مسیر زاینده‌رود»، «تاوان»، «آژانس ازدواج»، «شرقی»، «دو خواهر»، «موش»، «ماه وش»، «یک کوچه گل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آزاده ریاضی

«آزاده ریاضی» در آثاری همچون «سکوت پروانه ها»، «شاید برای شما هم‌ اتفاق بیفتد (عاشق)»، «دلدادگان»، «عاشقانه»، «برابر اصل»، «بیست رو از من نگیر»، «روز عزیز»، «هشت بهشت»، «نفوذ»، «دنیای پر امید»، «یکی می‌خواد باهات حرف بزنه!»، «بی‌انتها»، «در مسیر زاینده‌رود»، «تاوان»، «آژانس ازدواج»، «شرقی»، «دو خواهر»، «موش»، «ماه وش»، «یک کوچه گل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آزاده ریاضی

آخرین مشارکت های کاربران