ماه وش (1388)

87 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1388/08/28

صغری کلاری (نسرین مقانلو) معروف یه ماه‌‌وش، ستاره سینمای قبل از انقلاب است که روزهای آخر عمرش به وطن بر می‌گردد تا با آسودگی بمیرد. این در حالی‌ست که مامور پلیسی ( مجید مشیری) از همان ابتدا مراقب اوست و شخصی به نام تقی باقلوا (محمدرضا داوودنژاد) از او حمایت می‌کند.

صغری کلاری (نسرین مقانلو) معروف یه ماه‌‌وش، ستاره سینمای قبل از انقلاب است که روزهای آخر عمرش به وطن بر می‌گردد تا با آسودگی بمیرد. این در حالی‌ست که مامور پلیسی ( مجید مشیری) از همان ابتدا مراقب اوست و شخصی به نام تقی باقلوا (محمدرضا داوودنژاد) از او حمایت می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم ماه وش

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

صغری کلاری (نسرین مقانلو) معروف یه ماه‌‌وش، ستاره سینمای قبل از انقلاب است که روزهای آخر عمرش به وطن بر می‌گردد تا با آسودگی بمیرد. این در حالی‌ست که مامور پلیسی ( مجید مشیری) از همان ابتدا مراقب اوست و شخصی به نام تقی باقلوا (محمدرضا داوودنژاد) از او حمایت می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ماه وش