آژانس ازدواج (1390)

100 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1390/07/06
کارگردان: محمد درمنش

«بلابس»(امید زندگانی) جوانی روستایی است که قدرتی عجیب دارد او به خواستگاری هر دختری که می‌رود بی‌درنگ برای دختر خواستگاری مطابق آرزوهایشان پیدا می‌شود. او برای گرفتن بدهی خود از پسر دایی‌اش «سلیمان»(بهزاد محمدی) به تهران می‌رود. سلیمان با پی‌بردن به قدرت بلبس از او می‌خواهد که آژانس ازدواج راه بی‌اندازد و با دریافت پول از دختران دم بخت و خواستگاری صوری از آن‌ها، خواستگار آرمانی‌شان پیدا شود. در مدت کوتاهی این‌کار رونق می‌گیرد اما همه‌چیز با آمدن «نورا»(بهنوش بختیاری) به مغازه‌ی آن‌ها تغییر می کند. بلابس شیفته‌ی نورا می‌شود و در خواستگاری کردن از او دچار ماجراهای جدیدی می‌شود. او بر اثر حادثه ای از هوش می‌رود و بعد از به هوش آمدن سلیمان متوجه می‌شود که این‌بار نفرین بلابس اجابت می شود. سلیمان برای کشیدن نقشه ای جدید وسوسه می‌شود.

«بلابس»(امید زندگانی) جوانی روستایی است که قدرتی عجیب دارد او به خواستگاری هر دختری که می‌رود بی‌درنگ برای دختر خواستگاری مطابق آرزوهایشان پیدا می‌شود. او برای گرفتن بدهی خود از پسر دایی‌اش «سلیمان»(بهزاد محمدی) به تهران می‌رود. سلیمان با پی‌بردن به قدرت بلبس از او می‌خواهد که آژانس ازدواج راه بی‌اندازد و با دریافت پول از دختران دم بخت و خواستگاری صوری از آن‌ها، خواستگار آرمانی‌شان پیدا شود. در مدت کوتاهی این‌کار رونق می‌گیرد اما همه‌چیز با آمدن «نورا»(بهنوش بختیاری) به مغازه‌ی آن‌ها تغییر می کند. بلابس شیفته‌ی نورا می‌شود و در خواستگاری کردن از او دچار ماجراهای جدیدی می‌شود. او بر اثر حادثه ای از هوش می‌رود و بعد از به هوش آمدن سلیمان متوجه می‌شود که این‌بار نفرین بلابس اجابت می شود. سلیمان برای کشیدن نقشه ای جدید وسوسه می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم آژانس ازدواج

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

«بلابس»(امید زندگانی) جوانی روستایی است که قدرتی عجیب دارد او به خواستگاری هر دختری که می‌رود بی‌درنگ برای دختر خواستگاری مطابق آرزوهایشان پیدا می‌شود. او برای گرفتن بدهی خود از پسر دایی‌اش «سلیمان»(بهزاد محمدی) به تهران می‌رود. سلیمان با پی‌بردن به قدرت بلبس از او می‌خواهد که آژانس ازدواج راه بی‌اندازد و با دریافت پول از دختران دم بخت و خواستگاری صوری از آن‌ها، خواستگار آرمانی‌شان پیدا شود. در مدت کوتاهی این‌کار رونق می‌گیرد اما همه‌چیز با آمدن «نورا»(بهنوش بختیاری) به مغازه‌ی آن‌ها تغییر می کند. بلابس شیفته‌ی نورا می‌شود و در خواستگاری کردن از او دچار ماجراهای جدیدی می‌شود. او بر اثر حادثه ای از هوش می‌رود و بعد از به هوش آمدن سلیمان متوجه می‌شود که این‌بار نفرین بلابس اجابت می شود. سلیمان برای کشیدن نقشه ای جدید وسوسه می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی آژانس ازدواج

آخرین مشارکت های کاربران