بیوگرافی کامل مهرداد فلاحتگر

متن کامل بیوگرافی مهرداد فلاحتگر

«مهرداد فلاحتگر» در آثاری همچون «کوبار»، «کار کثیف»، «هشتگ»، «هلن»، «حبیب آقا»، «ردکارپت»، «یادآوری»، «سیگنال وارونه»، «یاور»، «بچه‌های جسور»، «شتاب کن»، «جرم»، «عروسک»، «سفر مرگ»، «تردید»، «فرود در غربت»، «شبی در تهران»، «باد در علفزار می پیچید»، «یوسف پیامبر»، «به خاطر خواهرم»، «عصر جمعه»، «رسم عاشق کشی»، «عشق فیلم»، «رویای جوانی»، «سیندرلا»، «از صمیم قلب»، «آخر بازی»، «شور عشق»، «سفره ایرانی»، «بودن یا نبودن»، «آژانس شیشه‌ای»، «پاکباخته»، «آخرین بندر»، «ستایش» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهرداد فلاحتگر

«مهرداد فلاحتگر» در آثاری همچون «کوبار»، «کار کثیف»، «هشتگ»، «هلن»، «حبیب آقا»، «ردکارپت»، «یادآوری»، «سیگنال وارونه»، «یاور»، «بچه‌های جسور»، «شتاب کن»، «جرم»، «عروسک»، «سفر مرگ»، «تردید»، «فرود در غربت»، «شبی در تهران»، «باد در علفزار می پیچید»، «یوسف پیامبر»، «به خاطر خواهرم»، «عصر جمعه»، «رسم عاشق کشی»، «عشق فیلم»، «رویای جوانی»، «سیندرلا»، «از صمیم قلب»، «آخر بازی»، «شور عشق»، «سفره ایرانی»، «بودن یا نبودن»، «آژانس شیشه‌ای»، «پاکباخته»، «آخرین بندر»، «ستایش» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهرداد فلاحتگر

آخرین مشارکت های کاربران