تاریخ اکران: 1382/05/29
کارگردان: نادر مقدس

«امید»(ساسان فرخ‌نیا) و «رویا»(آیدین آی‌محمدی) در حال حمل محموله قاچاق دستگیر می‌شوند. امید به واسطه‌ دوست خلاف‌کارش با «مریم»(نیلوفر سجادی) آشنا می‌شود. مریم آن ها را به ادامه‌ کار قاچاق ترغیب می‌کند. اما در لحظه آخر امید دستگیر می‌شود و رویا که آبستن است از امید جدا شده و بچه‌اش را سقط می کند. با فرار امید از زندان همه چیز شکل دیگری به خود می گیرد.

«امید»(ساسان فرخ‌نیا) و «رویا»(آیدین آی‌محمدی) در حال حمل محموله قاچاق دستگیر می‌شوند. امید به واسطه‌ دوست خلاف‌کارش با «مریم»(نیلوفر سجادی) آشنا می‌شود. مریم آن ها را به ادامه‌ کار قاچاق ترغیب می‌کند. اما در لحظه آخر امید دستگیر می‌شود و رویا که آبستن است از امید جدا شده و بچه‌اش را سقط می کند. با فرار امید از زندان همه چیز شکل دیگری به خود می گیرد.

سایر اطلاعات فیلم رویای جوانی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

81 دقیقه

داستان

«امید»(ساسان فرخ‌نیا) و «رویا»(آیدین آی‌محمدی) در حال حمل محموله قاچاق دستگیر می‌شوند. امید به واسطه‌ دوست خلاف‌کارش با «مریم»(نیلوفر سجادی) آشنا می‌شود. مریم آن ها را به ادامه‌ کار قاچاق ترغیب می‌کند. اما در لحظه آخر امید دستگیر می‌شود و رویا که آبستن است از امید جدا شده و بچه‌اش را سقط می کند. با فرار امید از زندان همه چیز شکل دیگری به خود می گیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل رویای جوانی

آخرین مشارکت های کاربران