بیوگرافی کامل غزاله معتمد

متن کامل بیوگرافی غزاله معتمد

«غزاله معتمد» در آثاری همچون «ربوده شده»، «طبق عادت همیشگی»، «متولد 65»، «قندون جهیزیه»، «دور یا نزدیک»، «مرگ در می‌زند»، «برف روی کاج‌ها»، «خواب زمستانی»، «6/45: ارتفاع»، «متری شیش و نیم»، «سونامی»، «شکستن همزمان بیست استخوان»، «آذر»، «ابد و یک روز»، «پشت پرده‌ی مه»، «برخورد خیلی نزدیک»، «مواجهه» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی غزاله معتمد

«غزاله معتمد» در آثاری همچون «ربوده شده»، «طبق عادت همیشگی»، «متولد 65»، «قندون جهیزیه»، «دور یا نزدیک»، «مرگ در می‌زند»، «برف روی کاج‌ها»، «خواب زمستانی»، «6/45: ارتفاع»، «متری شیش و نیم»، «سونامی»، «شکستن همزمان بیست استخوان»، «آذر»، «ابد و یک روز»، «پشت پرده‌ی مه»، «برخورد خیلی نزدیک»، «مواجهه» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

جوایز غزاله معتمد
جوایز غزاله معتمد
جوایز غزاله معتمد
غزاله معتمد در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.7
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
6.6
1394
7.4
1,348,735,900 (تومان)
1393
0.0
1392
0.0
1390
5.3
1389
7.0
1386
7.1
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غزاله معتمد

آخرین مشارکت های کاربران