بیوگرافی کامل مهدی محمدی

متن کامل بیوگرافی مهدی محمدی

«مهدی محمدی» در آثاری همچون «پدر»، «نزدیکی‌های بهشت»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «رفیق بد»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «شمارش معکوس»، «مرد نامریی»، «سایه‌های هجوم»، «یار در خانه و ...»، «اشنوگل»، «جوانمرد»، «حرفه ای»، «مروارید سیاه»، «سرنوشت سارا»، «توچال»، «بچه های نفت»، «اسرافیل»، «تسویه حساب»، «به وقت شام»، «هرچی خدا بخواد»، «ستاره‌های سربی»، «دختران» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «طراح پوستر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی محمدی

«مهدی محمدی» در آثاری همچون «پدر»، «نزدیکی‌های بهشت»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «رفیق بد»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «شمارش معکوس»، «مرد نامریی»، «سایه‌های هجوم»، «یار در خانه و ...»، «اشنوگل»، «جوانمرد»، «حرفه ای»، «مروارید سیاه»، «سرنوشت سارا»، «توچال»، «بچه های نفت»، «اسرافیل»، «تسویه حساب»، «به وقت شام»، «هرچی خدا بخواد»، «ستاره‌های سربی»، «دختران» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «طراح پوستر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
7.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1375
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1396
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی محمدی