ستاره‌های سربی (اکران نشده)

97 دقیقه
کارگردان: مهدی ودادی
سوپر استارها: فریبرز عرب‌نیا
جوایز ستاره‌های سربی
جوایز ستاره‌های سربی
جوایز ستاره‌های سربی
ستاره‌های سربی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم ستاره‌های سربی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ستاره‌های سربی

آخرین مشارکت های کاربران