بیوگرافی کامل مهدی زمین‌پرداز

متن کامل بیوگرافی مهدی زمین‌پرداز

«مهدی زمین‌پرداز» در آثاری همچون «کاغذ شطرنجی»، «دیدن این فیلم جرم است»، «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «لاتاری»، «گیله وا»، «ماجرای نیمروز»، «ایستاده در غبار» به عنوان «بازیگر»، «بازیگردان»، «انتخاب بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی زمین‌پرداز

«مهدی زمین‌پرداز» در آثاری همچون «کاغذ شطرنجی»، «دیدن این فیلم جرم است»، «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «لاتاری»، «گیله وا»، «ماجرای نیمروز»، «ایستاده در غبار» به عنوان «بازیگر»، «بازیگردان»، «انتخاب بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
پیش‌تولید
0.0
آماده اکران
7.2
1397
8.4
1396
0.0
1396
7.1
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.0
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی زمین‌پرداز

آخرین مشارکت های کاربران