بیوگرافی کامل محمود نژادخیر

متن کامل بیوگرافی محمود نژادخیر

«محمود نژادخیر» در آثاری همچون «از ما بهترون»، «غزل»، «کنسرت روی آب» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمود نژادخیر

«محمود نژادخیر» در آثاری همچون «از ما بهترون»، «غزل»، «کنسرت روی آب» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمود نژادخیر

آخرین مشارکت های کاربران