بیوگرافی کامل آزاده خورشیددوست

متن کامل بیوگرافی آزاده خورشیددوست

«آزاده خورشیددوست» در آثاری همچون «انسان ها»، «شهرزاد»، «چشم های بارانی / شانه دوست»، «راه بهشت»، «خاک و آتش»، «پلاک 7»، «سربلند»، «ترش و شیرین»، «راه طی شده / ظهر روز دهم»، «مربای شیرین»، «تیک»، «چتری برای دو نفر»، «مارال»، «جاده‌های سبز شمالی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آزاده خورشیددوست

«آزاده خورشیددوست» در آثاری همچون «انسان ها»، «شهرزاد»، «چشم های بارانی / شانه دوست»، «راه بهشت»، «خاک و آتش»، «پلاک 7»، «سربلند»، «ترش و شیرین»، «راه طی شده / ظهر روز دهم»، «مربای شیرین»، «تیک»، «چتری برای دو نفر»، «مارال»، «جاده‌های سبز شمالی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آزاده خورشیددوست

آخرین مشارکت های کاربران