بیوگرافی کامل سوسن پرور

در: ایران ، مرکزی ، اراک

متن کامل بیوگرافی سوسن پرور

«سوسن پرور» در آثاری همچون «مهمان سرزمین خواب»، «شهرک جیم»، «دپوتات»، «سلام علیکم حاج‌ آقا»، «سفر در خانه»، «افسانه گل‌آباد»، «کافه انرژی»، «ردکارپت»، «گروگان دو طرفه»، «خوب بد زشت»، «دزد و پلیس»، «شرط ازدواج»، «آژانس ازدواج»، «پشت در خبری نیست»، «کادوی در به در»، «فراری»، «طلاق به سبک ایرانی»، «زندان زنان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سوسن پرور

«سوسن پرور» در آثاری همچون «مهمان سرزمین خواب»، «شهرک جیم»، «دپوتات»، «سلام علیکم حاج‌ آقا»، «سفر در خانه»، «افسانه گل‌آباد»، «کافه انرژی»، «ردکارپت»، «گروگان دو طرفه»، «خوب بد زشت»، «دزد و پلیس»، «شرط ازدواج»، «آژانس ازدواج»، «پشت در خبری نیست»، «کادوی در به در»، «فراری»، «طلاق به سبک ایرانی»، «زندان زنان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سوسن پرور