بیوگرافی کامل رضا فیاضی

متولد: 15 تیر 1332
در: ایران ، خوزستان ، اهواز

متن کامل بیوگرافی رضا فیاضی

«رضا فیاضی» در آثاری همچون «سبز کوچک»، «گزارش مریم»، «مینی بوس»، «پرنده باز»، «محکومین 2»، «ستارخان»، «ایراندخت»، «آشوب»، «کار کثیف»، «نرگس مست»، «معمای شاه»، «نوشدارو»، «یوسف هور»، «کلاه پهلوی»، «خنده در باران»، «هم بازی»، «جستجوگران»، «در به درها»، «روزگار قریب»، «آسمان پرستاره»، «همشاگردیها»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «دنیای شیرین»، «ارابه مرگ»، «نوعی دیگر»، «مرد پنجم»، «روز واقعه»، «عبور از تله»، «مجسمه»، «گزل»، «امیرکبیر»، «چریکه تارا»، «لی لی حوضک» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «دستیار صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا فیاضی

«رضا فیاضی» در آثاری همچون «سبز کوچک»، «گزارش مریم»، «مینی بوس»، «پرنده باز»، «محکومین 2»، «ستارخان»، «ایراندخت»، «آشوب»، «کار کثیف»، «نرگس مست»، «معمای شاه»، «نوشدارو»، «یوسف هور»، «کلاه پهلوی»، «خنده در باران»، «هم بازی»، «جستجوگران»، «در به درها»، «روزگار قریب»، «آسمان پرستاره»، «همشاگردیها»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «دنیای شیرین»، «ارابه مرگ»، «نوعی دیگر»، «مرد پنجم»، «روز واقعه»، «عبور از تله»، «مجسمه»، «گزل»، «امیرکبیر»، «چریکه تارا»، «لی لی حوضک» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «دستیار صحنه» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا فیاضی

آخرین مشارکت های کاربران