بیوگرافی کامل محمدعلی دشتی

متن کامل بیوگرافی محمدعلی دشتی

«محمدعلی دشتی» در آثاری همچون «به وقت خماری»، «آخرین بازی»، «اسب سفید پادشاه»، «دلداده»، «دیوار»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «شاعر زباله‌ها»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدعلی دشتی

«محمدعلی دشتی» در آثاری همچون «به وقت خماری»، «آخرین بازی»، «اسب سفید پادشاه»، «دلداده»، «دیوار»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «شاعر زباله‌ها»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدعلی دشتی

آخرین مشارکت های کاربران