بیوگرافی کامل ابوالفضل دادگستر

متن کامل بیوگرافی ابوالفضل دادگستر

«ابوالفضل دادگستر» در آثاری همچون «نگاه»، «آشغال‌های دوست داشتنی»، «پل چوبی»، «قصه پریا»، «ده رقمی»، «چه کسی امیر را کشت»، «رقص در غبار»، «روز کارنامه» به عنوان «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابوالفضل دادگستر

«ابوالفضل دادگستر» در آثاری همچون «نگاه»، «آشغال‌های دوست داشتنی»، «پل چوبی»، «قصه پریا»، «ده رقمی»، «چه کسی امیر را کشت»، «رقص در غبار»، «روز کارنامه» به عنوان «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
6.7
1391
6.8
1390
7.0
1388
7.0
1387
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.1
1381
7.0
1381
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابوالفضل دادگستر

آخرین مشارکت های کاربران