سفر به فردا (1382)

86 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1382/03/16

خبرنگاری به نام سارا پارسا (آتنه فقیه‌نصیر) که ماموریت دارد از همایش جوانان نسل معاصر گزارش تهیه کند، با رحیم (جمشید هاشم‌پور) جانباز شیمیایی که مامور است تا سیلویی شکسته از مواد منفجره را پاک سازی کند، همسفر می‌شود. آن‌ها در این مسیر درگیر ماجراهایی دیگر می‌شوند.

خبرنگاری به نام سارا پارسا (آتنه فقیه‌نصیر) که ماموریت دارد از همایش جوانان نسل معاصر گزارش تهیه کند، با رحیم (جمشید هاشم‌پور) جانباز شیمیایی که مامور است تا سیلویی شکسته از مواد منفجره را پاک سازی کند، همسفر می‌شود. آن‌ها در این مسیر درگیر ماجراهایی دیگر می‌شوند.

جوایز سفر به فردا
جوایز سفر به فردا
جوایز سفر به فردا
سفر به فردا در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم سفر به فردا

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

86 دقیقه

داستان

خبرنگاری به نام سارا پارسا (آتنه فقیه‌نصیر) که ماموریت دارد از همایش جوانان نسل معاصر گزارش تهیه کند، با رحیم (جمشید هاشم‌پور) جانباز شیمیایی که مامور است تا سیلویی شکسته از مواد منفجره را پاک سازی کند، همسفر می‌شود. آن‌ها در این مسیر درگیر ماجراهایی دیگر می‌شوند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سفر به فردا