بیوگرافی کامل فهیمه تقی‌پور‌

متن کامل بیوگرافی فهیمه تقی‌پور‌

«فهیمه تقی‌پور‌» در آثاری همچون «از تهران تا بهشت»، «آقای رییس جمهور»، «شیفته»، «رقص شیطان» به عنوان «منشی صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فهیمه تقی‌پور‌

«فهیمه تقی‌پور‌» در آثاری همچون «از تهران تا بهشت»، «آقای رییس جمهور»، «شیفته»، «رقص شیطان» به عنوان «منشی صحنه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
3.0
1391
0.0
1379
0.0
1379
0.0
1379
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فهیمه تقی‌پور‌