بیوگرافی کامل بنفشه صمدی

متن کامل بیوگرافی بنفشه صمدی

«بنفشه صمدی» در آثاری همچون «پدر آن دیگری»، «تکمچی»، «سارای»، «آپارتمان شماره ۱۳»، «ایستگاه»، «کلانتری غیر انتفاعی»، «شهرآشوب»، «رفیق بد»، «بانوی من»، «کلاه‌ قرمزی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «منشی صحنه»، «عروسک‌گردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بنفشه صمدی

«بنفشه صمدی» در آثاری همچون «پدر آن دیگری»، «تکمچی»، «سارای»، «آپارتمان شماره ۱۳»، «ایستگاه»، «کلانتری غیر انتفاعی»، «شهرآشوب»، «رفیق بد»، «بانوی من»، «کلاه‌ قرمزی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «منشی صحنه»، «عروسک‌گردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1393
0.0
1386
7.2
1376
7.0
1369
7.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بنفشه صمدی