The May Lady (1998) on IMDb

بانوی من (1382)

91 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1382/06/05

دو نوزاد در زایشگاهی متولد می‌شوند. نوجوانی به نام «فرهاد» در آن جا حضور دارد که یکی از نوزادها به نام «لیلی» عموزاده‌ اوست. او در کنار نوزاد دیگر عکس یادگاری می‌گیرد. سال ها بعد پدر و مادر فرهاد اصرار دارند که لیلی و فرهاد با یکدیگر ازدواج کنند. اما فرهاد دل‌بسته‌ بیوه ای به نام «شیرین» است. هردو زن به خاطر یکدیگر از فرهاد دوری می‌کنند. تا این‌که فرهاد با دیدن عکسی از جانب شیرین پی به حقایقی می برد و تصمیمی تازه می‌گیرد.

دو نوزاد در زایشگاهی متولد می‌شوند. نوجوانی به نام «فرهاد» در آن جا حضور دارد که یکی از نوزادها به نام «لیلی» عموزاده‌ اوست. او در کنار نوزاد دیگر عکس یادگاری می‌گیرد. سال ها بعد پدر و مادر فرهاد اصرار دارند که لیلی و فرهاد با یکدیگر ازدواج کنند. اما فرهاد دل‌بسته‌ بیوه ای به نام «شیرین» است. هردو زن به خاطر یکدیگر از فرهاد دوری می‌کنند. تا این‌که فرهاد با دیدن عکسی از جانب شیرین پی به حقایقی می برد و تصمیمی تازه می‌گیرد.

جوایز بانوی من
جوایز بانوی من
جوایز بانوی من
بانوی من در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم بانوی من

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

91 دقیقه

داستان

دو نوزاد در زایشگاهی متولد می‌شوند. نوجوانی به نام «فرهاد» در آن جا حضور دارد که یکی از نوزادها به نام «لیلی» عموزاده‌ اوست. او در کنار نوزاد دیگر عکس یادگاری می‌گیرد. سال ها بعد پدر و مادر فرهاد اصرار دارند که لیلی و فرهاد با یکدیگر ازدواج کنند. اما فرهاد دل‌بسته‌ بیوه ای به نام «شیرین» است. هردو زن به خاطر یکدیگر از فرهاد دوری می‌کنند. تا این‌که فرهاد با دیدن عکسی از جانب شیرین پی به حقایقی می برد و تصمیمی تازه می‌گیرد.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بانوی من