بیوگرافی کامل مرتضی اکبری

متن کامل بیوگرافی مرتضی اکبری

«مرتضی اکبری» در آثاری همچون «بچه ها نگاه می‌کنند»، «بهترین نقش زندگی»، «شهرزاد (فصل سوم)»، «همه چی عادیه»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «مادر پاییزی»، «قبرستان غیر‌انتفاعی»، «لطفا مزاحم نشوید»، «یوسف پیامبر»، «مکس»، «هم نفس»، «نغمه»، «آخرین مرحله»، «ایوب پیامبر»، «انسان و اسلحه»، «دلتنگی‌های عاشقانه»، «نیمه گمشده»، «بازگشت از بوداپست»، «دکل»، «رفقای خوب / امپراتور»، «مالیخولیا»، «ژانی‌گه‌ل / درد ملت»، «فرزند صبح»، «عروس افغان»، «روایت سه گانه»، «بهشت جای دیگری است!»، «مردی از جنس بلور»، «افعی»، «تونل»، «تابستان ۵۸»، «هور در آتش»، «مزرعه پدری»، «لیلی با من است»، «حماسه مجنون» به عنوان «بازیگر»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «عکاس»، «دستیار صحنه»، «گروه فیلمبرداری»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «ساخت دکور»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مرتضی اکبری

«مرتضی اکبری» در آثاری همچون «بچه ها نگاه می‌کنند»، «بهترین نقش زندگی»، «شهرزاد (فصل سوم)»، «همه چی عادیه»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «مادر پاییزی»، «قبرستان غیر‌انتفاعی»، «لطفا مزاحم نشوید»، «یوسف پیامبر»، «مکس»، «هم نفس»، «نغمه»، «آخرین مرحله»، «ایوب پیامبر»، «انسان و اسلحه»، «دلتنگی‌های عاشقانه»، «نیمه گمشده»، «بازگشت از بوداپست»، «دکل»، «رفقای خوب / امپراتور»، «مالیخولیا»، «ژانی‌گه‌ل / درد ملت»، «فرزند صبح»، «عروس افغان»، «روایت سه گانه»، «بهشت جای دیگری است!»، «مردی از جنس بلور»، «افعی»، «تونل»، «تابستان ۵۸»، «هور در آتش»، «مزرعه پدری»، «لیلی با من است»، «حماسه مجنون» به عنوان «بازیگر»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «عکاس»، «دستیار صحنه»، «گروه فیلمبرداری»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «ساخت دکور»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

جوایز مرتضی اکبری
جوایز مرتضی اکبری
جوایز مرتضی اکبری
مرتضی اکبری در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
0.0
1378
6.7
1374
7.0
1374
0.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1378
7.0
1371
7.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
7.4
1374
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1368
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مرتضی اکبری

آخرین مشارکت های کاربران