بیوگرافی کامل اکبر رحیمی

متن کامل بیوگرافی اکبر رحیمی

«اکبر رحیمی» در آثاری همچون «جایی در دوردست»، «تلفن»، «مجروح جنگی»، «عروس کاغذی»، «آتش پنهان»، «فانی»، «روز باشکوه»، «کانی‌مانگا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اکبر رحیمی

«اکبر رحیمی» در آثاری همچون «جایی در دوردست»، «تلفن»، «مجروح جنگی»، «عروس کاغذی»، «آتش پنهان»، «فانی»، «روز باشکوه»، «کانی‌مانگا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اکبر رحیمی