بیوگرافی کامل محسن افشانی

متن کامل بیوگرافی محسن افشانی

«محسن افشانی» در آثاری همچون «کاکوئا»، «داش‌آکل»، «ماهورا»، «ترمینال غرب»، «عشقولانس»، «دربست»، «شیوع»، «عشق شطرنجی»، «جاده چالوس»، «کیفر»، «بچه نشو»، «بیست رو از من نگیر»، «سایه بان»، «دره شیرهای سنگی»، «بال‌های خیس»، «هفت سین»، «گشت ارشاد»، «پنجره»، «ساختمان 85»، «اوباش»، «دزدان غیر دریایی»، «برای دومین بار»، «کیمیا و خاک»، «ترانه مادری»، «کاراگاهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محسن افشانی

«محسن افشانی» در آثاری همچون «کاکوئا»، «داش‌آکل»، «ماهورا»، «ترمینال غرب»، «عشقولانس»، «دربست»، «شیوع»، «عشق شطرنجی»، «جاده چالوس»، «کیفر»، «بچه نشو»، «بیست رو از من نگیر»، «سایه بان»، «دره شیرهای سنگی»، «بال‌های خیس»، «هفت سین»، «گشت ارشاد»، «پنجره»، «ساختمان 85»، «اوباش»، «دزدان غیر دریایی»، «برای دومین بار»، «کیمیا و خاک»، «ترانه مادری»، «کاراگاهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محسن افشانی

آخرین مشارکت های کاربران