بیوگرافی کامل فرید کشن‌فلاح

متن کامل بیوگرافی فرید کشن‌فلاح

«فرید کشن‌فلاح» در آثاری همچون «هراس»، «کولی»، «تونل»، «آب را گل نکنید»، «بحران»، «دستفروش»، «بلمی به‌سوی ساحل»، «پرنده باز»، «چراغی در مه»، «بیگانگان»، «زخم زیتون»، «ترکش‌های صلح»، «سجده بر آب»، «شعله‌های خشم»، «چشم شیشه‌ای»، «گنبد نور» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرید کشن‌فلاح

«فرید کشن‌فلاح» در آثاری همچون «هراس»، «کولی»، «تونل»، «آب را گل نکنید»، «بحران»، «دستفروش»، «بلمی به‌سوی ساحل»، «پرنده باز»، «چراغی در مه»، «بیگانگان»، «زخم زیتون»، «ترکش‌های صلح»، «سجده بر آب»، «شعله‌های خشم»، «چشم شیشه‌ای»، «گنبد نور» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز» حضور داشته است.

جوایز فرید کشن‌فلاح
جوایز فرید کشن‌فلاح
جوایز فرید کشن‌فلاح
فرید کشن‌فلاح در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران نشده
7.0
1371
7.0
1368
0.0
1366
7.6
1365
5.5
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
اکران شده
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
1383
7.0
1379
0.0
1375
5.0
1371
7.0
1369
0.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1371
7.0
1368
5.5
1364
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرید کشن‌فلاح

آخرین مشارکت های کاربران