بیوگرافی کامل مجید جوانمرد

متن کامل بیوگرافی مجید جوانمرد

«مجید جوانمرد» در آثاری همچون «در سرزمینی دیگر»، «آدم باش»، «دیدار در سپیده‌دم»، «شکار روباه»، «شهر بیدار»، «تا صبح»، «هنگامه»، «عروسی خون»، «قافله»، «تیغ آفتاب»، «دستمزد»، «مار»، «شکار» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید جوانمرد

«مجید جوانمرد» در آثاری همچون «در سرزمینی دیگر»، «آدم باش»، «دیدار در سپیده‌دم»، «شکار روباه»، «شهر بیدار»، «تا صبح»، «هنگامه»، «عروسی خون»، «قافله»، «تیغ آفتاب»، «دستمزد»، «مار»، «شکار» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
6.8
1393
0.0
1389
7.0
1387
0.0
1386
0.0
1385
0.0
1383
5.0
1373
7.0
1371
7.2
1368
7.0
1368
0.0
1366
7.2
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1393
5.0
1373
7.0
1371
7.0
1368
7.2
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1373
7.0
1371
7.2
1368
0.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1373
7.0
1371
0.0
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید جوانمرد

آخرین مشارکت های کاربران