بیوگرافی کامل رضا قاسمی

متن کامل بیوگرافی رضا قاسمی

«رضا قاسمی» در آثاری همچون «هراس»، «خوابم می‌آد»، «خوابگاه دختران»، «وصل نیکان»، «تابستان ۵۸»، «در جستجوی قهرمان»، «گذرگاه»، «یک روز معمولی»، «چشم شیشه‌ای»، «شنا در زمستان»، «بدوک»، «به خاطر هانیه»، «نان و شعر»، «در میان ابرها»، «محافظ»، «اخراجی‌ها»، «سفره ایرانی» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا قاسمی

«رضا قاسمی» در آثاری همچون «هراس»، «خوابم می‌آد»، «خوابگاه دختران»، «وصل نیکان»، «تابستان ۵۸»، «در جستجوی قهرمان»، «گذرگاه»، «یک روز معمولی»، «چشم شیشه‌ای»، «شنا در زمستان»، «بدوک»، «به خاطر هانیه»، «نان و شعر»، «در میان ابرها»، «محافظ»، «اخراجی‌ها»، «سفره ایرانی» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
5.1
1390
7.3
1383
7.0
1370
7.0
1368
0.0
1368
7.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1368
7.0
1368
7.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.8
1370
7.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
7.0
1386
6.7
1385
7.0
1379
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا قاسمی