بیوگرافی کامل علی مربی

متن کامل بیوگرافی علی مربی

«علی مربی» در آثاری همچون «نسل سوخته»، «مردی شبیه باران»، «تقصیر آستینم بود»، «انتظار»، «اشنوگل»، «ماه گرفتگی»، «شاخ کرگدن»، «جشن تولد»، «چشم های بارانی / شانه دوست»، «دموکراسی تو روز روشن»، «نشانی»، «اتوبوس شب»، «پروانه ای در مه»، «موشو / مشت بر پوست»، «قطعه ناتمام»، «بی تو تنهایم»، «پرنده باز کوچک»، «سهراب»، «روبان قرمز»، «آژانس شیشه‌ای»، «مهر مادری»، «رنگ خدا»، «یاس های وحشی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی مربی

«علی مربی» در آثاری همچون «نسل سوخته»، «مردی شبیه باران»، «تقصیر آستینم بود»، «انتظار»، «اشنوگل»، «ماه گرفتگی»، «شاخ کرگدن»، «جشن تولد»، «چشم های بارانی / شانه دوست»، «دموکراسی تو روز روشن»، «نشانی»، «اتوبوس شب»، «پروانه ای در مه»، «موشو / مشت بر پوست»، «قطعه ناتمام»، «بی تو تنهایم»، «پرنده باز کوچک»، «سهراب»، «روبان قرمز»، «آژانس شیشه‌ای»، «مهر مادری»، «رنگ خدا»، «یاس های وحشی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

جوایز علی مربی
جوایز علی مربی
جوایز علی مربی
علی مربی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1378
6.9
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
0.0
1378
7.6
1376
6.7
1376
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی مربی