بیوگرافی کامل جعفر گودرزی

متن کامل بیوگرافی جعفر گودرزی

«جعفر گودرزی» در آثاری همچون «باغ سید»، «وروجک ها»، «در مدت معلوم»، «منطقه ممنوع»، «فرزند خاک»، «مرثیه برف»، «سلام به انتظار»، «یکی از میان ما»، «عروس حلبچه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار دوم کارگردان»، «روابط عمومی»، «مشاور رسانه‌ای»، «دستیار صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جعفر گودرزی

«جعفر گودرزی» در آثاری همچون «باغ سید»، «وروجک ها»، «در مدت معلوم»، «منطقه ممنوع»، «فرزند خاک»، «مرثیه برف»، «سلام به انتظار»، «یکی از میان ما»، «عروس حلبچه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار دوم کارگردان»، «روابط عمومی»، «مشاور رسانه‌ای»، «دستیار صحنه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1393
7.2
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
7.0
1383
0.0
1374
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
0.0
1368
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جعفر گودرزی