بیوگرافی کامل عبدالله نفرآبادی

متن کامل بیوگرافی عبدالله نفرآبادی

«عبدالله نفرآبادی» در آثاری همچون «حلقه های ازدواج»، «هم کلاس» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عبدالله نفرآبادی

«عبدالله نفرآبادی» در آثاری همچون «حلقه های ازدواج»، «هم کلاس» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عبدالله نفرآبادی

آخرین مشارکت های کاربران