بیوگرافی کامل آرش سجادی‌حسینی

متن کامل بیوگرافی آرش سجادی‌حسینی

«آرش سجادی‌حسینی» در آثاری همچون «یحیی»، «دوازده صندلی»، «رقص شیطان»، «عشق شیشه‌ای»، «خط آتش»، «تیغ و ترنج»، «آوان»، «موج سوم»، «شاهین»، «فصل ماهی سفید»، «شاید عشق نبود»، «چراغ‌های ناتمام»، «حکایت عاشقی»، «لاله»، «گام‌های شیدایی»، «سینه سرخ»، «روایت سه گانه»، «گاندو»، «گیرنده»، «راه بهشت»، «خاک و آتش» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آرش سجادی‌حسینی

«آرش سجادی‌حسینی» در آثاری همچون «یحیی»، «دوازده صندلی»، «رقص شیطان»، «عشق شیشه‌ای»، «خط آتش»، «تیغ و ترنج»، «آوان»، «موج سوم»، «شاهین»، «فصل ماهی سفید»، «شاید عشق نبود»، «چراغ‌های ناتمام»، «حکایت عاشقی»، «لاله»، «گام‌های شیدایی»، «سینه سرخ»، «روایت سه گانه»، «گاندو»، «گیرنده»، «راه بهشت»، «خاک و آتش» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
اکران شده
6.7
1390
7.0
1379
7.0
1378
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1393
7.1
1390
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
0.0
1396
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1394
7.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
اکران نشده
7.0
1393
7.1
1391
6.7
1390
7.1
1385
7.0
1382
7.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
اکران نشده
7.2
1397
7.0
1393
7.1
1391
7.0
1390
7.1
1390
6.7
1390
7.0
1389
7.1
1385
7.0
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آرش سجادی‌حسینی

آخرین مشارکت های کاربران