بیوگرافی کامل گلبن شیرزاد

متن کامل بیوگرافی گلبن شیرزاد

«گلبن شیرزاد» در آثاری همچون «آقای الف»، «تلفن همراه رییس جمهور» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی گلبن شیرزاد

«گلبن شیرزاد» در آثاری همچون «آقای الف»، «تلفن همراه رییس جمهور» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1391
7.0
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های گلبن شیرزاد

آخرین مشارکت های کاربران