بیوگرافی کامل مهدی بجستانی

متن کامل بیوگرافی مهدی بجستانی

«مهدی بجستانی» در آثاری همچون «نجوا»، «اعتراف»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «طعم شیرین خیال»، «چیزهایی هست که نمی‌دانی»، «آدمکش»، «راه طی شده / ظهر روز دهم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی بجستانی

«مهدی بجستانی» در آثاری همچون «نجوا»، «اعتراف»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «طعم شیرین خیال»، «چیزهایی هست که نمی‌دانی»، «آدمکش»، «راه طی شده / ظهر روز دهم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی بجستانی

آخرین مشارکت های کاربران