بیوگرافی کامل مهدی سهرابی

متن کامل بیوگرافی مهدی سهرابی

«مهدی سهرابی» در آثاری همچون «لاتاری»، «سفر مرگ»، «خاکستر و برف»، «دختر»، «شور شیرین»، «صداها»، «زندگی شیرین»، «خاک آشنا»، «خدا نزدیک است»، «پارک وی»، «زاگرس»، «خیلی دور، خیلی نزدیک»، «اینجا چراغی روشن است» به عنوان «بازیگر»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی سهرابی

«مهدی سهرابی» در آثاری همچون «لاتاری»، «سفر مرگ»، «خاکستر و برف»، «دختر»، «شور شیرین»، «صداها»، «زندگی شیرین»، «خاک آشنا»، «خدا نزدیک است»، «پارک وی»، «زاگرس»، «خیلی دور، خیلی نزدیک»، «اینجا چراغی روشن است» به عنوان «بازیگر»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
8.4
1396
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1394
7.1
1389
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی سهرابی

آخرین مشارکت های کاربران