بیوگرافی کامل هما خاکپاش

متن کامل بیوگرافی هما خاکپاش

«هما خاکپاش» در آثاری همچون «قسمت»، «یحیی»، «انتخاب موفق»، «پرستاران»، «کمی دور کمی نزدیک»، «عشق خاموش»، «دوربین»، «معراجی‌ها»، «یه گوشه دنج»، «اشک و سکوت»، «آژانس ازدواج»، «آوای سکوت»، «روژان»، «یادداشت‌های کودکی»، «شور عشق»، «دنیای وارونه»، «زندگی»، «قاصدک»، «مرد نامریی»، «عروس کاغذی»، «مادرم گیسو»، «بازی های پنهان»، «روزهای خوب زندگی»، «دره هزار فانوس»، «لبه تیغ»، «چشم‌هایم برای تو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هما خاکپاش

«هما خاکپاش» در آثاری همچون «قسمت»، «یحیی»، «انتخاب موفق»، «پرستاران»، «کمی دور کمی نزدیک»، «عشق خاموش»، «دوربین»، «معراجی‌ها»، «یه گوشه دنج»، «اشک و سکوت»، «آژانس ازدواج»، «آوای سکوت»، «روژان»، «یادداشت‌های کودکی»، «شور عشق»، «دنیای وارونه»، «زندگی»، «قاصدک»، «مرد نامریی»، «عروس کاغذی»، «مادرم گیسو»، «بازی های پنهان»، «روزهای خوب زندگی»، «دره هزار فانوس»، «لبه تیغ»، «چشم‌هایم برای تو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هما خاکپاش