بیوگرافی کامل داریوش سلیمی

متن کامل بیوگرافی داریوش سلیمی

«داریوش سلیمی» در آثاری همچون «داماد خجالتی»، «آخر خط»، «پاگچی»، «کمی دور کمی نزدیک»، «دریاکنار»، «شب شیشه‌ای»، «نیش»، «خانه نشین»، «سیلی شیرین»، «نقطه سر خط»، «اخلاقتو خوب کن»، «شیر و عسل»، «شرقی»، «زندگی شیرین»، «هرچی تو بخوای»، «کلاهی برای باران»، «شاخه گلی برای عروس»، «آوازخوان»، «ازدواج غیابی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی داریوش سلیمی

«داریوش سلیمی» در آثاری همچون «داماد خجالتی»، «آخر خط»، «پاگچی»، «کمی دور کمی نزدیک»، «دریاکنار»، «شب شیشه‌ای»، «نیش»، «خانه نشین»، «سیلی شیرین»، «نقطه سر خط»، «اخلاقتو خوب کن»، «شیر و عسل»، «شرقی»، «زندگی شیرین»، «هرچی تو بخوای»، «کلاهی برای باران»، «شاخه گلی برای عروس»، «آوازخوان»، «ازدواج غیابی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های داریوش سلیمی

آخرین مشارکت های کاربران