بیوگرافی کامل محمدعلی جناب

متن کامل بیوگرافی محمدعلی جناب

«محمدعلی جناب» در آثاری همچون «ایتالیا ایتالیا»، «بیداری»، «زنده به گور»، «چرک نویس»، «آخرین بار کی سحر را دیدی؟»، «خانه روشن»، «کلوپ همسران»، «جرم»، «شب حورا»، «رئیس»، «حکم»، «زمان می ایستد» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدعلی جناب

«محمدعلی جناب» در آثاری همچون «ایتالیا ایتالیا»، «بیداری»، «زنده به گور»، «چرک نویس»، «آخرین بار کی سحر را دیدی؟»، «خانه روشن»، «کلوپ همسران»، «جرم»، «شب حورا»، «رئیس»، «حکم»، «زمان می ایستد» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1395
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1393
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1394
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
7.2
1389
7.0
1387
7.0
1386
6.7
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
7.1
1394
7.2
1389
7.0
1387
7.0
1386
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدعلی جناب

آخرین مشارکت های کاربران