بیوگرافی کامل علی رسولی

متن کامل بیوگرافی علی رسولی

«علی رسولی» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)»، «سال‌های بی‌قراری»، «کلنل»، «باغ قرمز»، «قلقلک»، «محکومین بهشت» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی رسولی

«علی رسولی» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)»، «سال‌های بی‌قراری»، «کلنل»، «باغ قرمز»، «قلقلک»، «محکومین بهشت» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.5
1395
5.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.6
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی رسولی