بیوگرافی کامل سعید برزویی

متن کامل بیوگرافی سعید برزویی

«سعید برزویی» در آثاری همچون «زنان ونوسی مردان مریخی»، «کیفر»، «تردید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید برزویی

«سعید برزویی» در آثاری همچون «زنان ونوسی مردان مریخی»، «کیفر»، «تردید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1389
6.9
1388
6.8
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید برزویی

آخرین مشارکت های کاربران