بیوگرافی کامل محمد شادکی

متن کامل بیوگرافی محمد شادکی

«محمد شادکی» در آثاری همچون «خوابم می‌آد»، «حیران»، «حکم»، «قلقلک»، «تردست»، «واکنش پنجم»، «شب برهنه»، «زندان زنان»، «خفاش»، «عروسی مهتاب»، «خماری»، «قصه‌ها»، «سه زن»، «مادرزن سلام»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «جاده قدیم»، «به هدف شلیک کن»، «غوغا»، «آسمان پرستاره»، «شبیخون»، «شهر موش‌ها 2» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «دستیار تهیه»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد شادکی

«محمد شادکی» در آثاری همچون «خوابم می‌آد»، «حیران»، «حکم»، «قلقلک»، «تردست»، «واکنش پنجم»، «شب برهنه»، «زندان زنان»، «خفاش»، «عروسی مهتاب»، «خماری»، «قصه‌ها»، «سه زن»، «مادرزن سلام»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «جاده قدیم»، «به هدف شلیک کن»، «غوغا»، «آسمان پرستاره»، «شبیخون»، «شهر موش‌ها 2» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «دستیار تهیه»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.1
1390
7.0
1387
7.0
1384
6.6
1384
7.0
1383
7.0
1381
7.0
1380
5.5
1379
0.0
1376
0.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1394
7.0
1390
7.1
1385
7.0
1385
5.5
1379
7.1
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1395
7.0
1387
7.0
1384
7.0
1381
7.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
0.0
1378
0.0
1376
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
125,000,000,000 (ریال)
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد شادکی