میرزا کوچک‌خان (1363)

121 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1363/05/16
کارگردان: امیر قویدل

لشگری از تهران برای مبارزه با نهضت جنگلبان و میرزا کوچک‌خان راهی می‌شوند. این در حالی‌ست که میرزا کوچک‌خان دستور عقب‌نشینی به اعضای نهضت می‌دهد اما هر یک از اعضا تصمیمی می‌گیرند و اتفاقات را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

لشگری از تهران برای مبارزه با نهضت جنگلبان و میرزا کوچک‌خان راهی می‌شوند. این در حالی‌ست که میرزا کوچک‌خان دستور عقب‌نشینی به اعضای نهضت می‌دهد اما هر یک از اعضا تصمیمی می‌گیرند و اتفاقات را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

سایر اطلاعات فیلم میرزا کوچک‌خان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

121 دقیقه

داستان

لشگری از تهران برای مبارزه با نهضت جنگلبان و میرزا کوچک‌خان راهی می‌شوند. این در حالی‌ست که میرزا کوچک‌خان دستور عقب‌نشینی به اعضای نهضت می‌دهد اما هر یک از اعضا تصمیمی می‌گیرند و اتفاقات را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل میرزا کوچک‌خان

آخرین مشارکت های کاربران