بیوگرافی کامل حمید یوسف‌پور

متن کامل بیوگرافی حمید یوسف‌پور

«حمید یوسف‌پور» در آثاری همچون «سنتوری»، «فصل ممنوعه / سیف‌الله»، «ده رقمی»، «محافظ»، «دایره‌زنگی»، «آتش سبز»، «راننده تاکسی»، «مادرزن سلام»، «موشو / مشت بر پوست» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «تصویربردار پشت صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمید یوسف‌پور

«حمید یوسف‌پور» در آثاری همچون «سنتوری»، «فصل ممنوعه / سیف‌الله»، «ده رقمی»، «محافظ»، «دایره‌زنگی»، «آتش سبز»، «راننده تاکسی»، «مادرزن سلام»، «موشو / مشت بر پوست» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «تصویربردار پشت صحنه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1385
5.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1386
6.4
1386
7.0
1386
6.9
1385
7.0
1385
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1381
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمید یوسف‌پور

آخرین مشارکت های کاربران