بیوگرافی کامل زهرا رضایی

متن کامل بیوگرافی زهرا رضایی

«زهرا رضایی» در آثاری همچون «18- (منفی هیجده)»، «باد در علفزار می پیچید»، «زندانی 707» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زهرا رضایی

«زهرا رضایی» در آثاری همچون «18- (منفی هیجده)»، «باد در علفزار می پیچید»، «زندانی 707» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1386
7.0
1386
0.0
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زهرا رضایی