بیوگرافی کامل علی منصوری(د)

متن کامل بیوگرافی علی منصوری(د)

«علی منصوری(د)» در آثاری همچون «نامزد آمریکایی من»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «کفش های جیرجیرک دار»، «شتابزده»، «پدیده»، «باغ های زردآلو»، «از بلور خون» به عنوان «بازیگر»، «مجری طرح»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «منشی صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی منصوری(د)

«علی منصوری(د)» در آثاری همچون «نامزد آمریکایی من»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «کفش های جیرجیرک دار»، «شتابزده»، «پدیده»، «باغ های زردآلو»، «از بلور خون» به عنوان «بازیگر»، «مجری طرح»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «منشی صحنه» حضور داشته است.

نقدهای علی منصوری(د)

عنوان نقد فیلم امتیاز علی منصوری(د) امتیاز کاربران امتیاز منتقدین
8.4
7.0
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
6.8
1381
7.0
1381
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی منصوری(د)

آخرین مشارکت های کاربران