بیوگرافی کامل غلام طاهری

متن کامل بیوگرافی غلام طاهری

«غلام طاهری» در آثاری همچون «پاتو زمین نذار»، «تونل»، «بدوک»، «چهره به چهره»، «در مه بخوان»، «قطار کودکی»، «عصر یخبندان»، «شکارچی شنبه»، «چراغ قرمز»، «زندگی شیرین»، «آن مرد آمد»، «حس پنهان»، «پاپیتال»، «چهار انگشتی»، «پیشنهاد 50 میلیونی»، «طبل بزرگ زیر پای چپ»، «جایی برای زندگی»، «قناری / الکنار»، «غوغا»، «جایی دیگر»، «نفس عمیق»، «رنجر»، «کمین»، «بچه‌های آسمان»، «دایره سرخ»، «بر بال فرشتگان»، «حماسه مجنون» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی غلام طاهری

«غلام طاهری» در آثاری همچون «پاتو زمین نذار»، «تونل»، «بدوک»، «چهره به چهره»، «در مه بخوان»، «قطار کودکی»، «عصر یخبندان»، «شکارچی شنبه»، «چراغ قرمز»، «زندگی شیرین»، «آن مرد آمد»، «حس پنهان»، «پاپیتال»، «چهار انگشتی»، «پیشنهاد 50 میلیونی»، «طبل بزرگ زیر پای چپ»، «جایی برای زندگی»، «قناری / الکنار»، «غوغا»، «جایی دیگر»، «نفس عمیق»، «رنجر»، «کمین»، «بچه‌های آسمان»، «دایره سرخ»، «بر بال فرشتگان»، «حماسه مجنون» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غلام طاهری