بیوگرافی کامل امید شرعی

متن کامل بیوگرافی امید شرعی

«امید شرعی» در آثاری همچون «تهران 1500» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امید شرعی

«امید شرعی» در آثاری همچون «تهران 1500» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امید شرعی