بیوگرافی کامل جواد زیتونی

متن کامل بیوگرافی جواد زیتونی

«جواد زیتونی» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «عاریه»، «اون روی زندگی»، «همسرایی»، «رنج پنهان»، «شهرزاد (فصل سوم)»، «در وجه حامل»، «مرز خوشبختی»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «ثبت با سند برابر است»، «دوردست ها»، «گاهی می شود»، «حورا»، «کلاه پهلوی»، «اشیا از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند»، «شیر تو شیر»، «خاله سوسکه»، «پوسته»، «بیداری»، «طفلان مسلم»، «یوسف پیامبر»، «گفت‌وگو با سایه»، «پروانه»، «مهمان مامان»، «کودک شاعر»، «تنبل قهرمان»، «مجسمه»، «اتل متل توتوله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جواد زیتونی

«جواد زیتونی» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «عاریه»، «اون روی زندگی»، «همسرایی»، «رنج پنهان»، «شهرزاد (فصل سوم)»، «در وجه حامل»، «مرز خوشبختی»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «ثبت با سند برابر است»، «دوردست ها»، «گاهی می شود»، «حورا»، «کلاه پهلوی»، «اشیا از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند»، «شیر تو شیر»، «خاله سوسکه»، «پوسته»، «بیداری»، «طفلان مسلم»، «یوسف پیامبر»، «گفت‌وگو با سایه»، «پروانه»، «مهمان مامان»، «کودک شاعر»، «تنبل قهرمان»، «مجسمه»، «اتل متل توتوله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جواد زیتونی

آخرین مشارکت های کاربران