تاریخ اکران: 1369/06/14

درامی اجتماعی-روانشناسانه به کارگردانی رخشان بنی‌اعتماد داستان مرتضی الفت (علی نصیریان) کارمند ساده و بی‌پولی را به تصویر می‌کشد که وضعیت روحی نامناسبی دارد. روزی که او برای تعمیر اتوی خانه بیرون می‌رود، در اطراف بازار ارز، دچار رؤیایی می‌شود که سرگذشت اسف‌باری را در واقعیت برای او رقم می‌زند.

درامی اجتماعی-روانشناسانه به کارگردانی رخشان بنی‌اعتماد داستان مرتضی الفت (علی نصیریان) کارمند ساده و بی‌پولی را به تصویر می‌کشد که وضعیت روحی نامناسبی دارد. روزی که او برای تعمیر اتوی خانه بیرون می‌رود، در اطراف بازار ارز، دچار رؤیایی می‌شود که سرگذشت اسف‌باری را در واقعیت برای او رقم می‌زند.

جوایز پول خارجی
جوایز پول خارجی
جوایز پول خارجی
پول خارجی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم پول خارجی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

72 دقیقه

داستان

درامی اجتماعی-روانشناسانه به کارگردانی رخشان بنی‌اعتماد داستان مرتضی الفت (علی نصیریان) کارمند ساده و بی‌پولی را به تصویر می‌کشد که وضعیت روحی نامناسبی دارد. روزی که او برای تعمیر اتوی خانه بیرون می‌رود، در اطراف بازار ارز، دچار رؤیایی می‌شود که سرگذشت اسف‌باری را در واقعیت برای او رقم می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پول خارجی