بیوگرافی کامل جواد قلی‌زاده

متن کامل بیوگرافی جواد قلی‌زاده

«جواد قلی‌زاده» در آثاری همچون «آخرین نبرد»، «جای امن»، «بیا با هم بخندیم»، «گمیچی»، «آوان»، «پرسه در مه»، «آن سوی رودخانه»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «بچه‌های ابدی»، «آن سوی آینه»، «عصر روز دهم»، «خداحافظ رفیق»، «مارمولک»، «شاه خاموش»، «دفتری از آسمان»، «آواز گنجشک‌ها» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «گروه تولید»، «دستیار تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جواد قلی‌زاده

«جواد قلی‌زاده» در آثاری همچون «آخرین نبرد»، «جای امن»، «بیا با هم بخندیم»، «گمیچی»، «آوان»، «پرسه در مه»، «آن سوی رودخانه»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «بچه‌های ابدی»، «آن سوی آینه»، «عصر روز دهم»، «خداحافظ رفیق»، «مارمولک»، «شاه خاموش»، «دفتری از آسمان»، «آواز گنجشک‌ها» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «گروه تولید»، «دستیار تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1376
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
0.0
1394
7.1
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
6.9
1387
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
7.7
1382
7.0
1382
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جواد قلی‌زاده

سایت شما اطلاعات من را قبول نمیکند . جواد قلی زاده هستم .

آخرین مشارکت های کاربران