بیوگرافی کامل خسرو احمدی

متن کامل بیوگرافی خسرو احمدی

«خسرو احمدی» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «مینی بوس»، «خون خدا»، «سال های دور از خانه»، «همسرایی»، «سیندرلا»، «راه و بیراه»، «چهارراه استانبول»، «چند روز مانده به عید»، «فرار سرباز شایان»، «یه گوشه دنج»، «سفر زمان»، «فال قهوه»، «نون و ریحون»، «پایتخت 1»، «دونده زمین»، «هم بازی»، «مسافرخانه سعادت»، «طاووس های بی پر»، «نوک برج»، «خوابگاه دختران»، «جایی برای زندگی»، «عاشق مترسک»، «معصومیت از دست رفته»، «کلاه قرمزی و سروناز»، «تارزن و تارزان»، «تنبل قهرمان»، «دختر شیرینی فروش»، «یکی بود یکی نبود»، «قطار ابدی»، «اتل متل توتوله»، «بیداران»، «کلاه قرمزی و پسر خاله»، «لطفا مزاحم نشوید» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خسرو احمدی

«خسرو احمدی» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «مینی بوس»، «خون خدا»، «سال های دور از خانه»، «همسرایی»، «سیندرلا»، «راه و بیراه»، «چهارراه استانبول»، «چند روز مانده به عید»، «فرار سرباز شایان»، «یه گوشه دنج»، «سفر زمان»، «فال قهوه»، «نون و ریحون»، «پایتخت 1»، «دونده زمین»، «هم بازی»، «مسافرخانه سعادت»، «طاووس های بی پر»، «نوک برج»، «خوابگاه دختران»، «جایی برای زندگی»، «عاشق مترسک»، «معصومیت از دست رفته»، «کلاه قرمزی و سروناز»، «تارزن و تارزان»، «تنبل قهرمان»، «دختر شیرینی فروش»، «یکی بود یکی نبود»، «قطار ابدی»، «اتل متل توتوله»، «بیداران»، «کلاه قرمزی و پسر خاله»، «لطفا مزاحم نشوید» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه»، «با تشکر از» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خسرو احمدی